Month: February 2020

Belajar... Belajar... dan Belajar...

Elearning Madrasah

Kini, madrasah se-Indonesia dapat melaksanakan pembelajaran secara online (e-learning). Kementerian Agama telah menyediakan aplikasi gratis yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan e-learning madrasah. Aplikasi e-learning Madrasah ini dapat dipergunakan baik oleh Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun Madrasah Aliyah (MA). Dengan e-learning madrasah diharapkan dapat pergunakan oleh setiap madrasah guna menunjang proses…
Read more

As-Saffah (Sang Penumpah Darah): Khalifah Pertama Abbasiyah

Referensi: https://geotimes.co.id/kolom/politik/as-saffah-sang-penumpah-darah-khalifah-pertama-abbasiyah/ Transisi kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah terjadi lewat pertumpahan darah. Gonjang-ganjing kekuasaan mencapai puncaknya sehingga rezim lama digantikan oleh rezim yang baru. Apakah rezim baru akan membawa perubahan terhadap relasi rakyat dan penguasa? Mari kita Ikuti kisah Khalifah Abbasiyah pertama di bawah ini, dengan berdasarkan sejumlah kitab tarikh yang dijadikan rujukan…
Read more